Start

Specjalizujemy się w komunikacji naukowej, szczególnie dotyczącej wsparcia edytorskiego i tworzenia contentu naukowego.

Zapewniamy fachową pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych (redakcja, recenzja, korekta, skład i obróbka graficzna, druk na życzenie, itp.), udostępniamy i aktywnie promujemy publikację w środowiskach naukowych i akademickich oraz wśród użytkowników Internetu. Wszystkie podejmowane działania mają na celu jak najszersze udostępnianie i promocję wyników badań (także optymalizację pod kątem wyszukiwarek i katalogów, czyli ASEO), włącznie z sylwetką samego badacza i dziedziną w ramach której działa (academic PR), akademicki networking oraz szeroką promocję i komentowanie badań na forum społecznym.

W naszym serwisie rozumiemy, że decyzję, które musisz podejmować czasami są trudne, często wymagają rozwagi, zawsze i wszędzie Ci towarzyszą. Pomagamy podejmować trafne decyzje, oferując zarówno globalny zasięg, jak i lokalną wiedzę i doświadczenie. Doświadczenie jak i bogata baza merytoryczna oraz „zaplecze” w postaci pracowników nauki oraz innych specjalistów pozwalają wciąż doskonalić warsztat pracy serwisu oraz dążyć do ciągłego polepszania jakości świadczonych usług.

 Chętnie poznamy Państwa potrzeby i przygotujemy dla Państwa ofertę.