Oferta

Pomoc merytoryczna w zakresie:

 • wykreowanie unikalnego tematu publikacji
 • ułożenie koncepcji artykułu
 • wyszukiwanie informacji naukowej w zakresie przedmiotu art. / kwerenda i zebranie materiału
 • wyszukanie czasopisma do publikacji
 • redakcja i korekta tekstu publikacji
 • recenzje i konsultacje naukowe
 • tłumaczenia naukowe / EN i DE / j. angielski i niemiecki
 • oprawa graficzna

redakcja_korekta_publikacji_naukowych

Przygotowanie, opracowanie i redakcja tekstów – usługi Editorial assistant – konsultacje merytoryczne w zakresie:

 • analizy wyników badań i dyskusje,
 • artykuły naukowe / konferencyjne,
 • case study,
 • doradztwo naukowe – konsulting,
 • ebooki + ich promocja w Internecie
 • eseje naukowe,  
 • korekty stylistyczne i gramatyczne,
 • książki + jej promocja w Internecie,
 • materiały na konferencje,
 • monografie naukowe,
 • prezentacje naukowe,
 • promocja profilu naukowca w Internecie
 • publikacje naukowe / konferencyjne,
 • publikowanie artykułów w Internecie i serwisach społecznościowych dla naukowców
 • raporty naukowo – techniczne,
 • referaty,  
 • sporządzanie ankiet,  wywiadów i innych narzędzi badawczych,
 • tłumaczenia naukowo – specjalistyczne,
 • wydajemy także ebooki i książki współpracując z liczącymi się polskimi wydawnictwami naukowymi,.
 • wyszukiwanie i selekcję materiałów źródłowych,
 • zakup materiałów z zagranicznych baz danych i repozytoriów.

 Pomagamy w języku: Polskim, Angielskim i Niemieckim / inne wg. życzenia …

Usługi dodatkowe - kliknij aby rozwinąć

Analizy bibliometryczne

Oferujemy konsultacje bibliometryczne, w ramach których pomagamy przy analizie bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego – analiza obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirsha (wg SCI,  Scopus i przy pomocy programu do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar, Publish or Perish)

ciekawy tekst: Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi

Korekty i redakcja prac naukowych

Redakcja językowa – polega na poprawie literówek, oczywistych błędów ortograficznych, interpunkcji,błędów składu, poprawianie stylu, nieporadnych czy trudno zrozumiałych zdań oraz błędów językowych

Korekta – polega na sprawdzeniu i poprawieniu tekstu pod względem poprawności językowej. Zaliczamy do niej poprawę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych oraz podstawowych błędów składniowych. Korekta obejmuje również pewne sprawy techniczne i typograficzne, takie jak formatowanie bibliografii, przypisów, spisu treści, numerów stron czy żywej paginy. Korekta nie ingeruje w styl autora – dobra korekta jest przezroczysta.

Przeszukiwanie ukrytego internetu

Ukryty internet według danych opublikowanych w serwisie Bright Planet deep web jest ok. 400-550 razy większy niż surface web i liczy ok. 550 mld dokumentów (7.500 terabajtów) 60 największych baz danych ukrytego Internetu zawiera 750 TB danych. Ok. 95% zasobów „ukrytych” jest dostępnych publicznie, bezpłatnie. Ponad połowa to tematyczne bazy danych. Zasoby deep web są odwiedzane przez użytkowników o 50% częściej.

Rodzaje dokumentów w ukrytych zasobach:

 • publikacje i raporty naukowe, dysertacje (pełne teksty lub abstrakty)
 • artykuły z gazet i czasopism (pełne teksty lub abstrakty)
 • dokumenty rządowe
 • archiwa materiałów źródłowych i referencyjnych
 • zasoby biblioteczne (katalogi, zbiory cyfrowe, publikacje pracowników uczelni)
 • niektóre repozytoria Open Access
 • szara literatura
 • dane, wzory, grafiki
 • słowniki i encyklopedie, bazy teleadresowe
 • i wiele, wiele innych

Dlaczego nie powinno się poprzestawać tylko na Google?

 • standardowe wyszukiwarki pomijają wiele zasobów ukrytych
 • informacje w ramach jednego serwisu deep web rzadko się powielają, co w standardowych wyszukiwarkach jest powszechne
 • ukryty web to źródła o wysokiej jakości
 • dane w serwisach deep web są często pogrupowane tematycznie i wyszukiwane wg potrzeb użytkownika
 • wyszukiwanie specjalistycznych informacji (nawet tych „widzialnych”) da lepsze rezultaty w bazach danych niż w standardowych wyszukiwarkach

Skanowanie materiałów na skanerze książkowym i OCR

Skanowanie zgodnie z Twoimi preferencjami odnośnie formatu danych, kolorów, rozdzielczości, sposobu indeksowania i struktury dokumentu.

Zakres usług:

 • Zamiana dokumentów papierowych na cyfrowe
 • Archiwizacja zdjęć i książek,
 • skanowanie zdjęć i książek
 • Skanowanie oraz poprawa jakości starych, zniszczonych zdjęć, map itp
 • Zamiana tekstu maszynowego (maszynopisu) lub drukowanego na pliki komputerowe Word
 • Zamiana tekstu istniejącego w postaci pliku graficznego na tekst, który można poddać edycjiKserokopie pism, książek, dokumentów papierowych do plików komputerowych (JPG, PDF)
 • Zamiana tekstu drukowanego na tekst edytowalny (na pliki komputerowe)

Tłumaczenia tekstów naukowych

Oferujemy tłumaczenia specjalistyczne i zwykle:

 • prac naukowych
 • tekstów naukowych
 • publikacji i artykułów

Dla nas pracują tylko najwyższej klasy lingwiści, którzy z zaangażowaniem i dbałością o najdrobniejsze szczegóły przystępują do realizacji każdego zlecenia. Zapewniamy szybką, przyjazną i profesjonalną obsługę. Celem naszego jest sprostanie wszystkim Państwa wymaganiom, dlatego jesteśmy otwarci na każdego rodzaju sugestie oraz wskazówki.