Zadania publikacji naukowej?

pisanie publikacji naukowej

Zadania publikacji naukowej?            Podstawowym zadaniem publikacji naukowej jest rozpowszechnienie nowych, niepublikowa­ni wcześniej wyników badań naukowych (publikacje oryginalne), co w konsekwencji przyczynia się do poszerzenia istniejącego stanu wiedzy i umożliwia rozwój danej dziedziny nauki, w opinii wielu badaczy, dopiero opublikowanie … Continue reading

Czym jest i czemu służy publikacja naukowa?

pisanie publikacji

Czym jest i czemu służy publikacja naukowa?        Publikację naukową można najkrócej zdefiniować jako opublikowany raport zawierający wyniki badań lub opublikowany opis istniejącego stanu wiedzy. Trzeba zaznaczyć jednak, że publikacja naukowa jest pisana w charakterystyczny sposób i musi spełniać jednocześnie … Continue reading

Szara literatura – co to takiego?

           Szara literatura – co to takiego? Tradycyjnie, terminem „szara literatura” (ang. grey literature) określa się dokumenty niedostępne tradycyjnymi drogami dystrybucji księgarskiej, nieobjęte rejestracją bibliograficzną i nieistniejące w spisach ani w powszechnie dostępnych bazach literatury; na ogół bardzo trudne do … Continue reading