Podstawowe pojęcia związane z bibliografią

Podstawowe pojęcia związane z bibliografią Opis bibliograficzny [PN-N-OI224] to uporządkowany zespół danych o dokumencie słu­żących do jego identyfikacji; to, inaczej mówiąc, wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Bibliografia [Encyklopedia wiedzy o książce … Continue reading

Rola informacji w badaniach naukowych

Rola informacji w badaniach naukowych

Rola informacji w badaniach naukowych Informacją jest: proces – w jego ramach osoba jest informowana lub udziela informacji, zasób wiedzy – gromadzony celowo, uporządkowany i w różny sposób utrwalony, jednostka procesu komunikacji – konkretny komunikat, książka, artykuł, rekord komputerowy, wydzielone … Continue reading

Serwisy społecznościowe dla naukowców jako sposób promocji

serwisy społecznosciowe dla naukowców

Serwisy społecznościowe dla naukowców – to miejsca / platformy / serwisy w których każdy naukowiec / badacz / doktorant ma możliwość promowania swoich wyników badań / dzielenia się nimi z ludźmi z całego świata / wyszukiwania innych zainteresowanych do wspólnych … Continue reading

Pracownicy naukowi – właściwości potrzebne w pracy badawczej

pracownicy-naukowi

Pracownicy naukowi – właściwości potrzebne w pracy badawczej Pracownik naukowy przypomina pod wieloma względami pio­niera. Bada on tereny nieznane i musi posiadać wiele cech pio­niera: przedsiębiorczość i inicjatywę, odwagę spojrzenia w twarz trudnościom i gotowość do pokonywania ich własną zaradnością … Continue reading

Klasyfikacja nauk i metody badawcze

dyscypliny-naukowe

Nauka ma wiele interpretacji, ale jej istotą jest wyjaśnianie świata. Każdą naukę można zaklasyfikować z różnych perspektyw. Podstawową jednostką klasyfikacji nauki w sensie instytucjonalnym jest dyscyplina naukowa, najczęściej odpowiadająca statystycznej strukturze gospodarki narodowej, a więc działom i gałę­ziom gospodarczym. Uznanie … Continue reading

Jak napisać dobry artykuł naukowy?

Jak napisać dobry artykuł naukowy? Aby pisać dobre prace naukowe, publikowane w prestiżowych czasopismach, powinieneś: Być uczonym i działać jak badacz, ale uczyć się czegoś nowego na każdym kroku Próbować sobie samemu odpowiedzieć na pytania: co jest nowego w mojej … Continue reading

Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej

Przeszukiwanie literatury co zrobiono? jakie pytania pozostają bez odpowiedzi? jakie aspekty problemu badawczego wzbudzają największe kontrowersje? czemu warto poświęcić szczególną uwagę przy badaniu tego problemu? Stawianie hipotezy/hipotez jak brzmi pytanie, na które chcesz znaleźć odpowiedź, realizując plan badawczy? jak wygląda … Continue reading

Wybór czasopisma do publikacji pracy oryginalnej

        Wybór właściwego czasopisma, do którego moglibyśmy posłać stworzoną przez siebie publikację oryginalną, zależy od wielu czynników, toteż niezbędne doświadczenie w tym zakresie – dobnie jak w każdym innymi aspekcie pracy naukowej – kumuluje się przez lata praktykowania naukowej działalności. … Continue reading

Wyszukiwanie informacji naukowej oraz bazy literatury naukowej

        Wyszukiwanie informacji naukowej oraz bazy literatury naukowej Pojawienie się w Internecie baz danych, a także narzędzi do ich przeczesywania – wyszuki­warek internetowych – całkowicie zmieniło nasze podejście do sposobu zdobywania wiedzy. Obecnie, większość zainteresowanych bieżącą literaturą, na co dzień … Continue reading

Rodzaje publikacji naukowych

publikacje naukowe

Rodzaje publikacji naukowych Publikacja oryginalna (ang. original paper) jest to publikacja prezentująca nowe, nieopublikowane wcześniej wyniki, zebrane i opisane przez autora/zespół autorów. Publikację oryginalną na zatem uznać za najważniejszy ze wszystkich rodzajów typ publikacji naukowych. Bez publikowania nowych, oryginalnych wyników … Continue reading