Podstawowe pojęcia związane z bibliografią

Podstawowe pojęcia związane z bibliografią Opis bibliograficzny [PN-N-OI224] to uporządkowany zespół danych o dokumencie słu­żących do jego identyfikacji; to, inaczej mówiąc, wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Bibliografia [Encyklopedia wiedzy o książce … Continue reading

Rola informacji w badaniach naukowych

Rola informacji w badaniach naukowych

Rola informacji w badaniach naukowych Informacją jest: proces – w jego ramach osoba jest informowana lub udziela informacji, zasób wiedzy – gromadzony celowo, uporządkowany i w różny sposób utrwalony, jednostka procesu komunikacji – konkretny komunikat, książka, artykuł, rekord komputerowy, wydzielone … Continue reading

Jak napisać dobry artykuł naukowy?

Jak napisać dobry artykuł naukowy? Aby pisać dobre prace naukowe, publikowane w prestiżowych czasopismach, powinieneś: Być uczonym i działać jak badacz, ale uczyć się czegoś nowego na każdym kroku Próbować sobie samemu odpowiedzieć na pytania: co jest nowego w mojej … Continue reading

Wyszukiwanie informacji naukowej oraz bazy literatury naukowej

        Wyszukiwanie informacji naukowej oraz bazy literatury naukowej Pojawienie się w Internecie baz danych, a także narzędzi do ich przeczesywania – wyszuki­warek internetowych – całkowicie zmieniło nasze podejście do sposobu zdobywania wiedzy. Obecnie, większość zainteresowanych bieżącą literaturą, na co dzień … Continue reading