Podstawowe pojęcia związane z bibliografią

Podstawowe pojęcia związane z bibliografią Opis bibliograficzny [PN-N-OI224] to uporządkowany zespół danych o dokumencie słu­żących do jego identyfikacji; to, inaczej mówiąc, wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów. Bibliografia [Encyklopedia wiedzy o książce … Continue reading