Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej

Przeszukiwanie literatury

 • co zrobiono?
 • jakie pytania pozostają bez odpowiedzi?
 • jakie aspekty problemu badawczego wzbudzają największe kontrowersje?
 • czemu warto poświęcić szczególną uwagę przy badaniu tego problemu?

Potrzebujesz pomocy zakresie publikacji naukowej?

Stawianie hipotezy/hipotez

 • jak brzmi pytanie, na które chcesz znaleźć odpowiedź, realizując plan badawczy?
 • jak wygląda twój model badawczy?
 • jakie (jeśli w ogóle jakieś) metody statystyczne pozwolą poprawnie zweryfikować stawianą hipotezę badawczą/statystyczną?

Zbieranie danych

 • najlepiej uczynić to w taki sposób, który w każdej chwili pozwoli nam nabierać wyobrażenia o tym, jak gromadzone wyniki weryfikują naszą hipotezę badawczą

Pisanie

 • zarys pracy podzielonej na działy i fragmenty odnoszące się do poruszanych zagadnień i wątków
 • zestawienie argumentów za i przeciw weryfikowanym koncepcjom
 • odpowiedzi na postawione pytania szczegółowe

Przy kolejnych rewizjach pracy staraj się odpowiedzieć na pytania:

 • czy tytuł oddaje zasadniczą myśl autorów?
 • czy streszczenie jest dobrym i reprezentatywnym skrótem pracy?
 • czy ze wstępu da się odczytać uzasadnienie, dlaczego podjąłeś się badania?
 • czy wystarczająco dobrze udokumentowałeś wyniki?
 • czy w dyskusji poświęciłeś uwagę poszczególnym wątkom pracy oraz wyczerpująco zinterpretowałeś referowane wyniki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *